Aktualni saziv

Europska unija

Konstitutivna sjednica 1. srpnja 2014. Europska unija

Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu
Klubovi zastupnika Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 221
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 191
ECR - Europski konzervativci i reformisti 70
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 67
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 52
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 50
EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 48
NI - Nezavisni zastupnici 52

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja

Parlament na odlasku (od travnja 2019.) Europska unija

Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu
Klubovi zastupnika Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 216
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 185
ECR - Europski konzervativci i reformisti 77
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 69
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 52
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 52
EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 42
ENS - Klub zastupnika Europe nacija i sloboda 36
NI - Nezavisni zastupnici 20

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja

Izvor: Europski parlament

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon