Europska unija

Europski parlament: 2009. – 2014. Parlament na odlasku

Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 273 35,73%
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 195 25,52%
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 83 10,86%
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 57 7,46%
ECR - Europski konzervativci i reformisti 57 7,46%
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 35 4,58%
EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 31 4,06%
NI - Nezavisni zastupnici 33 4,32%

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini
Europska unija
Godina Žene Muškarci
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%

Odaziv prema godini Konačni rezultati

Odaziv u Europskoj uniji po godini u postocima
Godina Europska unija
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%