Europska unija

Europski parlament: 2014. – 2019. Parlament na odlasku

Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 217 28,93%
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 186 24,80%
ECR - Europski konzervativci i reformisti 76 10,13%
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 68 9,07%
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 52 6,93%
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 52 6,93%
EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 41 5,47%
ENS - Klub zastupnika Europe nacija i sloboda 37 4,93%
NI - Nezavisni zastupnici 21 2,80%

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini
Europska unija
Godina Žene Muškarci
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%

Odaziv prema godini Konačni rezultati

Odaziv u Europskoj uniji po godini u postocima
Godina Europska unija
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%