6. 6. 2019. - 12:05
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Rezultati prema državnoj stranci: 2019. – 2024. Irska - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
FG - Fine Gael Party 29,59%
Ind. - Independents 23,92%
FF - Fianna Fáil Party 16,55%
SF - Sinn Féin 11,68%
GP - Green Party 11,37%
LAB - Labour Party 3,14%
SD - Social Democrats 1,21%
Druge stranke - Druge stranke 2,54%
18. 6. 2019. - 16:24
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Mandati prema klubovima zastupnika: 2019. – 2024. Irska - Privremeni rezultati

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 4
Zeleni/ESS 2
Renew Europe 1
EPP 4

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Nezavisni zastupnici
  • Ostali - Novoizabrani zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika u Parlamentu pred kraj njegova saziva

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

18. 6. 2019. - 16:24
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2019. – 2024. Irska - Privremeni rezultati

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FG Fine Gael Party 4
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SF Sinn Féin 1
Ind. Independents 3
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
GP Green Party 2
Renew Europe - Renew Europe group 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FF Fianna Fáil Party 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

28. 5. 2019. - 14:38
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Irska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Irska Europska unija
1979 63,61% 61,99%
1984 47,56% 58,98%
1989 68,28% 58,41%
1994 43,98% 56,67%
1999 50,21% 49,51%
2004 58,58% 45,47%
2009 58,64% 42,97%
2014 52,44% 42,61%
2019 49,70% 50,63%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon