29. 5. 2019. - 16:46
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Rezultati prema državnoj stranci: 2019. – 2024. Portugal - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
PS - Partido Socialista 33,38%
PSD - Partido Social Democrata 21,94%
B.E. - Bloco de Esquerda 9,82%
CDU (PCP + PEV) - Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português + Partido Ecologista os Verdes) 6,88%
CDS-PP - CDS - Partido Popular 6,19%
PAN - Pessoas–Animais–Natureza 5,08%
A - Aliança 1,87%
Druge stranke - Druge stranke 14,84%
27. 5. 2019. - 10:39
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Mandati prema klubovima zastupnika: 2019. – 2024. Portugal - Privremeni rezultati

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 4
S&D 9
Zeleni/ESS 1
EPP 7

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Nezavisni zastupnici
  • Ostali - Novoizabrani zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika u Parlamentu pred kraj njegova saziva

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

27. 5. 2019. - 10:39
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2019. – 2024. Portugal - Privremeni rezultati

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PS Partido Socialista 9
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PSD Partido Social Democrata 6
CDS-PP CDS - Partido Popular 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
B.E. Bloco de Esquerda 2
CDU (PCP + PEV) Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português + Partido Ecologista os Verdes) 2
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PAN Pessoas–Animais–Natureza 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

3. 6. 2019. - 11:52
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Portugal - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Portugal Europska unija
1987 72,42%
1989 51,10% 58,41%
1994 35,54% 56,67%
1999 39,93% 49,51%
2004 38,60% 45,47%
2009 36,77% 42,97%
2014 33,67% 42,61%
2019 30,73% 50,63%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon