4. 6. 2019. - 15:48
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Rezultati prema državnoj stranci: 2019. – 2024. Slovenija - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
Coal (SDS + SLS) - Coalition (Slovenska demokratska stranka + Slovenska ljudska stranka) 26,25%
SD - Socialni demokrati 18,66%
LMŠ - Lista Marjana Šarca 15,44%
N.Si - Nova Slovenija 11,12%
LEVICA - LEVICA 6,43%
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 5,67%
SAB - Stranka alenke bratušek 4,02%
SNS - Slovenska Nacionalna Stranka 4,01%
Z.SI - Zeleni Slovenije 2,22%
DOM - Domovinska Liga 1,70%
Povežimo se - Povežimo se 1,66%
SMC - Stranka modernega centra 1,62%
ZSI - ZSI - Gibanje Zedinjena Slovenija 0,68%
DD - Dobra Država 0,52%
Druge stranke - Druge stranke 0,00%
26. 5. 2019. - 23:51
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Mandati prema klubovima zastupnika: 2019. – 2024. Slovenija - Privremeni rezultati

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 2
Renew Europe 2
EPP 4

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Nezavisni zastupnici
  • Ostali - Novoizabrani zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika u Parlamentu pred kraj njegova saziva

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

26. 5. 2019. - 23:51
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2019. – 2024. Slovenija - Privremeni rezultati

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Coal (SDS + SLS) Coalition (Slovenska demokratska stranka + Slovenska ljudska stranka) 3
N.Si Nova Slovenija 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SD Socialni demokrati 2
Renew Europe - Renew Europe group 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LMŠ Lista Marjana Šarca 2

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

4. 6. 2019. - 15:48
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Slovenija - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Slovenija Europska unija
2004 28,35% 45,47%
2009 28,37% 42,97%
2014 24,55% 42,61%
2019 28,89% 50,63%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon