Mandati prema klubovima zastupnika: 1979. – 1984. Ujedinjena Kraljevina - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S 17
CDI 1
ED 61
DEP 1
NI 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • S - Klub zastupnika socijalista
  • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
  • ED - Klub zastupnika europskih demokrata
  • COM - Klub zastupnika komunista i saveznika
  • L - Klub zastupnika liberala i demokrata
  • DEP - Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata
  • CDI - Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1979. – 1984. Ujedinjena Kraljevina - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
ED - Klub zastupnika europskih demokrata 61
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Cons. Conservative Party  60
UUP Ulster Unionist Party 1
S - Klub zastupnika socijalista 17
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab. Labour Party 16
SDLP Social Democratic and Labour Party  1
DEP - Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SNP Scottish National Party  1
CDI - Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab. Labour Party 1
NI - Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DUP Democratic Unionist Party  1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon