Aktualni saziv

Hrvatska

Konstitutivna sjednica 1. srpnja 2014. Hrvatska

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
Coal. HDZ+HSS+HSP AS+et al. Hrvatska demokratska zajednica (EPP) + Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (ECR) + HSS Hrvatska seljačka stranka (EPP) 5
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
Coal. SDP+HNS+IDS+et al. Socijaldemokratska partija Hrvatske + Hrvatska narodna stranka + Istarski demokratski sabor 2
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
Coal. SDP+HNS+IDS+et al. Socijaldemokratska partija Hrvatske + Hrvatska narodna stranka + Istarski demokratski sabor 2
ECR - Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
Coal. HDZ+HSS+HSP AS+et al. Hrvatska demokratska zajednica (EPP) + Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (ECR) + HSS Hrvatska seljačka stranka (EPP) 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
OraH Održivi razvoj Hrvatske 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja

Parlament na odlasku (od travnja 2019.) Hrvatska

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
HDZ Hrvatska demokratska zajednica 4
Ind. Independent 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
SDP Socijaldemokratska partija Hrvatske 2
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
GLAS Građansko-liberalni savez 1
IDS-DDI Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana 1
ECR - Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
HKS Hrvatska konzervativna stranka 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
Ind. Independent 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja

Izvor: Europski parlament

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon