Aktualni saziv

Litva

Konstitutivna sjednica 1. srpnja 2014. Litva

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
LRLS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 2
DP Darbo partija 1
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
TS-LKD Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 2
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
LSDP Lietuvos socialdemokratų partija 2
EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
TT Partija Tvarka ir teisingumas 2
ECR - Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
LLRA (AWPL) Lietuvos lenkų rinkimų akcija 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
LVZS Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja

Parlament na odlasku (od travnja 2019.) Litva

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
TS-LKD Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 2
Ind. (former LRLS) Independent 1
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
DP Darbo partija 1
Ind. (former DP) Independent 1
LRLS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
LSDP Lietuvos socialdemokratų partija 2
ECR - Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
LLRA-KSS (AWPL) Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
LVZS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 1
EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
TT Partija Tvarka ir teisingumas 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja

Izvor: Europski parlament

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon