Aktualni saziv

Mađarska

Konstitutivna sjednica 1. srpnja 2014. Mađarska

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
FIDESZ - KDNP Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 12
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
DK Demokratikus Koalíció 2
MSZP Magyar Szocialista Párt 2
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
LMP Lehet Más a Politika 1
EGYÜTT-PM Együtt2014 - Párbeszéd Magyarországért 1
NI - Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
JOBBIK Jobbik Magyarországért Mozgalom 3

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja

Parlament na odlasku (od travnja 2019.) Mađarska

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
FIDESZ Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 11
KDNP Kereszténydemokrata Néppárt 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
DK Demokratikus Koalíció 2
MSZP Magyar Szocialista Párt 2
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
LMP Lehet Más a Politika 1
EGYUTT-PM Együtt 2014 - Párbeszéd Magyarországért 1
NI - Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klubovi zastupnika Broj mandata
Ind. (former JOBBIK) Independent 2
JOBBIK Jobbik Magyarországért Mozgalom 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja

Izvor: Europski parlament

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon