Ravnoteža među spolovima zastupnika: 2019

Europski parlament objavljivat će rezultate europskih izbora 2019. po zemljama, a 26. svibnja objavit će i projekciju sastava Parlamenta. Vodeći u potpunosti računa o nacionalnim izbornim zakonima, poduzeće Kantar izradit će u ime Parlamenta projekciju raspodjele zastupničkih mjesta, i na razini EU-a i na nacionalnoj razini. Ovim pregledom na europskoj razini pružit će se prva globalna projekcija, s raspodjelom mjesta po klubovima zastupnika prema strukturi saziva na odlasku. Dostupne podatke objavljivat ćemo kako se glasovanje bude zaključivalo po državama članicama. Projekcija će se ažurirati sve dok se ne završi glasovanje u svim državama članicama i dok nacionalna izborna povjerenstva ne objave konačne rezultate.

Nadalje, 26. svibnja predvečer, na nacionalnim stranicama za one zemlje u kojima je glasovanje završeno prikazat će se rezultati izbora s podacima o postotku osvojenih glasova i broju zastupničkih mjesta po nacionalnim strankama i klubovima zastupnika, kao i podaci o izlaznosti na izbore koje objavljuju nacionalna izborna povjerenstva. Nacionalne stranice nadopunjavat će se i ažurirati kako se glasovanje bude zaključivalo u državama članicama EU-a.

Što je to „projekcija”? Projekcija je procjena sastava Europskog parlamenta na temelju rezultata izbora. Budući da se glasovanje u zemljama EU-a ne odvija u isto vrijeme, svaka će se projekcija u izbornoj noći temeljiti na kombinaciji dostupnih podataka, od neslužbenih, primjerice izlaznih anketa ili procjena objavljenih u državama članicama, do službenih nacionalnih rezultata izbora. Podaci, bilo službeni bilo neslužbeni, objavljivat će se tek nakon što se u toj državi članici glasovanje završi. Kantar, poduzeće koje je Parlament angažirao za praćenje izbora, raspodijelit će na temelju izbornog zakona svake države članice nacionalne rezultate na trenutačne klubove zastupnika i time pružiti projekciju ukupne raspodjele zastupničkih mjesta u Europskom parlamentu. S obzirom na to da se budući sastav i organizacija klubova zastupnika Parlamenta ne može predvidjeti prije konstituirajuće sjednice koja će se održati u srpnju 2019., projekcija sastava Parlamenta temeljit će se na strukturi Parlamenta na odlasku.

Što znači „ostali”? Projekcija sastava Parlamenta temelji se na strukturi Parlamenta i klubova zastupnika u sazivu koji je na odlasku, no time se ne prejudicira sastav sljedećeg Parlamenta na njegovoj konstituirajućoj sjednici u srpnju 2019. Nacionalne stranke koje su već zastupljene u Parlamentu bit će uvrštene u onaj klub zastupnika u kojem su djelovale u sazivu na odlasku. Nacionalne stranke koje trenutačno nisu zastupljene u Europskom parlamentu a koje su članice neke priznate europske političke stranke, bit će uvrštene u klub zastupnika s kojim je ta europska stranka povezana. Nacionalne stranke koje trenutačno nisu zastupljene u Europskom parlamentu i koje službeno nisu povezane s nekom priznatom europskom političkom strankom razvrstane su u kategoriju „ostali”, čime se, međutim, ne prejudicira njihova politička orijentacija. Izmjene u pogledu pripadnosti neke nacionalne stranke određenom klubu zastupnika (ili u pogledu prelaska iz kategorije „ostali” u određeni klub zastupnika) izvršit će se samo ako službe Parlamenta o tome prime pisanu potvrdu. Budući da ne možemo unaprijed znati u radu kojeg će kluba zastupnika sudjelovati određena politička stranka iz te kategorije, u grafičkom prikazu ukupne raspodjele zastupničkih mjesta u Vijećnici kategorija „ostali” bit će ravnomjerno raspodijeljena na lijevu i desnu stranu.


O europskim izborima
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon